HQ Polonia
Ul. Świdnicka 12-16
50-068 Wrocław
+48 733 604 604
contact@inkbusiness.co
fundusze europejskie - inteligetny rozwojrzeczpospolita polskanarodowe centrum badan i rozwojuunia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego